Zondag 16 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. M.Pieterse
Zondagsdienst
Ouderling: J. Kraan
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Beamer: Karsten
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas:geen oppas
Kindernevendienst: geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Fonds groot onderhoud

terug