zo 27 sep 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. R.P. van der Plicht
Zondagsdienst
Ouderling: B. Welter
Organist: A. Versluijs

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Beamer: Rob
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Corina

Collectes:
1e rondgang: PKN: Vredeswerk
2e rondgang: Diaconie

terug