zo 4 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. A.D.Noordam
Isaëlzondag
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: M. van Buren

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: R. Welter
Beamer: Karsten
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas: Marianne Oostendorp en Julia Kraan
Kindernevendienst: Tanya

Collectes:
1e rondgang: PKN: Kerk en Israël
2e rondgang: Diaconie bloemengroet

terug