zo 29 nov 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. G.G. van Manen
1e Advent
Ouderling: J.T. Boer
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Michiel
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Marianne Oostendorp en Julia Kraan
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
2e rondgang: Diaconie

terug