do 24 dec 2020  om 22:00 uur
Voorganger: Ds. L.M.Schermers
Kerstnachtdienst
Ouderling: P.N. Eikelenboom
Organist: M. van Buren

Diaken:

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Beamer: Rob
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas: geen oppas en geen oppas
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
2e rondgang: Kerk

terug