Zondag 17 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers
Ouderling: J. Kraan
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Techniek: Arjan en Eric
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Vrije doelen
2e rondgang: Kerk

terug