Zondag 31 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. P.J. van Midden
Zondagsdienst
Ouderling: B. Welter
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken::A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Techniek: Eric en Inge
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: PKN: Jeugdwerk (JOP)
2e rondgang: Diaconie

terug