Zondag 7 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Jeugddienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Rianne en Niels
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie
2e rondgang: Eigen jeugdwerk

terug