Zondag 14 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw.Ds. 0 Baggerman-Popering
Zondagsdienst
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: M. van Buren

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Techniek: Rob en Jaco
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Noodhulp
2e rondgang: SamenWijzer

terug