zondag 22 augustus 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw.Ds. A. van Alphen-Keijzer
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: A. Versluijs

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Techniek: Michiel en Eric
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug