zondag 29 augustus 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster:A. de Paauw
Techniek: Eric en Rob
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Diaconie bloemengroet
2e rondgang: Kerk

terug