zondag 10 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Kerk, school en gezinsdienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: G. van der Werf

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Techniek: Michiel en JanK
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk: Kerk en Israël
2e rondgang: Kerk

terug