zondag 24 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. M. Pieterse
Zondagsdienst
Ouderling: B. Welter
Organist: A. Versluijs

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Techniek: Rianne en Niels
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie Werelddiaconaat
2e rondgang: Kerk

terug