zondag 7 november 2021 om 10:00 uur

Z.W.O. dienst
Voorganger: drs. I. Koning-Polet
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Karsten en Rianne
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: ZWO project
2e rondgang: Kerk

terug