zondag 12 december 2021 om 10:00 uur

3e Advent
Voorganger(s): Ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): J.T. Boer
Organist: J. Markus

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: A. de Paauw
Techniek: Rob en Gert-Jan
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Diaconaat
2e rondgang: Diaconie

terug