vrijdag 24 december 2021 om 22:00 uur

Kerstnachtdienst
Voorganger(s): Ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): M. van der Bas
Organist: M. van Buren

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: R. Welter
Techniek: Karsten en JanK
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Kinderen in de knel
2e rondgang: Diaconie

terug