zondag 13 februari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. L.M. Schermers, Capelle aan den IJssel
Ouderling(en): J. de Korte
Organist: R. Noordhuis

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Techniek: Rob en Eric
Welkom: Mevr. Klip en Mevr. De Ruiter
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Noodhulp
2e rondgang: Kerk

terug