zondag 29 mei 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr. ds. R. Maas, Rotterdam
Ouderling(en): Bertha Welter
Organist: Michel van Buren

Diaken: Marian de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Arie de Paauw
Techniek: Niels en Rianne
Welkom: Jannie Voogt of Etty Tieleman
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk Jong Protestant (JOP)
2e rondgang: Diaconie bloemengroet

terug