donderdag 26 mei 2022 om 9:30 uur

Hemelvaartsdag
Voorganger(s): Dhr. ds. J.O. Kroesen, Delft
Ouderling(en): Jan de Korte
Organist: Elise Kreuk-de Heer

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Leen Hordijk
Techniek: Rob en Eric
Welkom: Paul van Gorkum of Fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie Golfstaten
2e rondgang: Kerk

terug