zondag 5 juni 2022 om 10:00 uur

Pinkteren
Voorganger(s): Mevr. ds. L.M. Schermers, Capelle aan den IJssel
Ouderling(en): Marcel van der Kooi
Organist: Elise Kreuk-de Heer

Diaken: Annemarie Kraan

Vrijwilligers
Koster: Ron Welter
Techniek: Rob en Jaco
Welkom: Ineke Kerver of Greet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Zending
2e rondgang: Kerk

terug