zondag 3 juli 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr. ds. T. Vrolijk
Ouderling(en): Rianne de Kwaadsteniet
Organist: Michel van Buren

Diaken: Wietske Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Michiel en Niels
Welkom: Ineke Kerver en Greet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: Diaconie

terug