zondag 10 juli 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Mevr. ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): Marianne van der Bas
Organist: Erik v. d. Does de Bye

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Jan Klerk
Techniek: Rob en Eric
Welkom: Inge de Ruiter en Leny Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Bartmeusfonds
2e rondgang: Kerk

terug