zondag 9 oktober 2022 om 10:00 uur

Kerk, school en gezinsdienst
Voorganger(s): Mw. M. van der Bas
Ouderling(en): Bertha Welter

Diaken: Wietske Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Leen Hordijk
Techniek: Michiel en Jaco
Welkom: Cobie Nieuwenhuizen of Dick Bremmeer
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Basisschool de Wegwijzer
2e rondgang: Protestantse kerk Missionair werk

terug