zondag 23 oktober 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Mevr. ds. H.P. Hummel
Ouderling(en): Anke. Poelstra
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Paul van Gorkum
Techniek: Niels en Rianne
Welkom: fam. Hordijk of fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Leger des Heils
2e rondgang: Diaconie

terug