zondag 27 november 2022 om 10:00 uur

1e advent
Voorganger(s): Dhr. ds. A.D. Noordam
Ouderling(en): Quirine Lodder
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Wietske Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Cor v. d. Schans
Techniek: Eric en Rob
Welkom: fam. Hordijk of fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Mariam

Collectes:
1e rondgang: Adventscollecte Kerk in Actie Colombia
2e rondgang: Kerk

terug