zondag 26 maart 2023 om 10:00 uur

Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger(s): Mevr ds. H. van Briemen
Ouderling(en): Marcel van der Kooi
Organist: Arie Versluijs

Diaken: Gertjan. Karssen

Vrijwilligers
Koster: Paul van Gorkum
Techniek: Jaco en Eric
Welkom: Ineke Kerver / Greet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: 40 dgn tijd
2e rondgang: Kerk

terug