zondag 4 juni 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Mevr ds. H. van Briemen
Ouderling(en): Marcel Lankhaar
Organist: Elise. Kreuk-de Heer

Diaken: José Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Arjan Voogt
Techniek: Rob en Jaco
Welkom: Jeannette Sluijter / Cobie Nieuwenhuizen
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Eigen jeugdwerk
2e rondgang: Diaconie

terug