zondag 18 juni 2023 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr ds. R. ten Hoopen
Ouderling(en): Rianne de Kwaadsteniet
Organist: Elise. Kreuk-de Heer

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Leen Hordijk
Techniek: Eric en Rob
Welkom: Fam. Hordijk / Fam. Hordijk
Oppas:
Kindernevendienst: Mariam

Collectes:
1e rondgang: Leger des Heils
2e rondgang: Kerk

terug