zo 28 apr 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds. M. Berends-van Waardenburg
Zondagsdienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: A. Versluijs

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Beamer: Eric
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug