zondag 9 januari 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. R.P. van der Plicht, Moordrecht
Ouderling(en): J.T. Boer
Organist: J. Markus

Diaken: A. Kraan

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Techniek: Michiel en Gert-Jan
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas:
Kindernevendienst:

Collectes:
1e rondgang: Leger des Heils
2e rondgang: Instandhouding kerkgebouw

terug