woensdag 2 november 2022 om 19:30 uur

Dankdienst
Voorganger(s): Dhr. ds. C. Baggerman
Ouderling(en): Quirine Lodder
Organist: Erik v. d. Does de Bye

Diaken: Wietske Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Cees Hesse
Techniek: Marcel en Eric
Welkom: Ineke Kerver of Geet Klip
Oppas:
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: Kerk

terug