zondag 6 november 2022 om 10:00 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Mevr. ds. E. L. van Schie-Hofman
Ouderling(en): Bertha Welter
Organist: Michel van Buren

Diaken: Wietske Schreuder

Vrijwilligers
Koster: Arjan Voogt
Techniek: Karsten en Eric
Welkom: Inge de Ruiter of Leny Kodde
Oppas:
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: ZWO PROJECT
2e rondgang: Kerk in Actie zending Zambia

terug