zondag 13 november 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Dhr. ds. T.R. Schep
Ouderling(en): Marianne van der Bas
Organist: Michel van Buren

Diaken: Arie de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Techniek: Arjan en JanV
Welkom: Cobie Nieuwenhuizen of Dick Bremmeer
Kindernevendienst: Agnes

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie werelddiaconaat
2e rondgang: Fonds groot onderhoud

terug