zondag 20 november 2022 om 10:00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorganger(s): Mevr. ds. L.M. Schermers
Ouderling(en): Rianne de Kwaadsteniet
Organist: Elise Kreuk-de Heer

Diaken: José Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Ron Welter
Techniek: Marcel en Niels
Welkom: Paul van Gorkum of Ruud van Mastrigt
Oppas:
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Protestantse kerk Pastoraat
2e rondgang: Eigen jeugdwerk

terug