Kerkdiensten vanaf 24 december alleen online Kerkdiensten vanaf 24 december alleen online
De kerkenraad heeft na rijp beraad besloten om in overeenstemming  met de adviezen van de PKN en het Interkerkelijk Contact Overheidszaken de kerkdiensten in de periode van de door de overheid afgekondigde lockdown alleen online uit te zenden, en daarbij geen kerkgangers toe te laten. Deze maatregel gaat in vanaf 24 december 2020 en duurt in ieder geval tot en met 12 januari 2021. De dienst van komende zondag, waarin het kinderkerstfeest wordt gevierd gaat nog wel door volgens de eerder afgesproken regels (maximaal 30 volwassen kerkgangers).

In de gemeentebrief van deze week leest u hierover meer.

Dit betekent dat u zich ook niet meer kunt aanmelden voor de kerkdiensten in deze periode.
De diensten zijn uiteraard wel live te volgen en terug te kijken via kerkdienstgemist.nl.
terug