Kerkendag 2015
21 sep 2015

Kerkendag 2015
Op zaterdag31 okrober wordt in Schoonhoven de Kerkendag 2015 van de classis Gouda gehouden.

Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen, missionaire werkgroepen, jeugdwerkers, catecheseteams en alle andere vrijwilligers in de kerk en wordt georganiseerd door het Platform Gemeenteopbouw van de classis.
Op deze dag kunt u naast de veelzeggende en inspirerende hoofdlezing ' Leven uit de Bron' door ds. Jelle de Kok deelnemen aan diverse workshops die verdiepend kunnen zijn voor uw kerkelijke activiteiten. Ook is er een boekentafel en een idee"enmarkt met een breed aanbod van wat er in de diverse classiskerken gedaan wordt.

We nodigen u heel hartelijk uit voor deze kerkendag, die gehouden wordt in kerkelijk centrum " De Hoeksteen", Albert Schweitzerlaan 2 te Schoonhoven.

U kunt zich opgeven voor deze dag en doorgeven welke workshops u wilt bezoeken bij:   
Ds. A.C. van Alphen Merelstraat 3 2851 VS Haastrecht  Tel. 0182 50 1032 Email: postvooranja@hotmail.com 
terug