dinsdag 21 januari 2014

Kijk op geloof

Locatie: 
 Ontmoetingskerk (kerkenraadskamer)
Tijdstip: 
 20:00  - 21:30

Kijk op geloof
Met hart en ziel geloven. Maar wat geloven we? Daarbij gaat het niet over goed of fout, maar willen we met elkaar ontdekken wat het geloof ons nu nog te zeggen heeft. We nemen als leidraad de “Doornse Catechismus”, een boekje waarin 52 vragen staan bij de apostolische geloofsbelijdenis. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: Bestaat God? Jezus, Zoon van God. Hemel en hel?

Aanmelden en informatie: ds. Luci Schermers, dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl
Bij minimaal vier aanmeldingen gaat de kring van start.

 

terug