Liturgiecommissie Liturgiecommissie

Doelstelling

De doelstelling van de liturgiecommissie is het organiseren van zogenaamde 'speciale' diensten, alsmede het 'speciaal' maken van gewone diensten. Daarnaast bezinnen wij ons in het algemeen op de kerkelijke diensten

Contact

Marian de Paauw
mariandepaauw@live.nl

 

terug