Mededeling van de kerkenraad 20 maart 2020 Mededeling van de kerkenraad 20 maart 2020
Beste gemeenteleden,
het ziet er naar uit dat het coronavirus ons langere tijd in de greep zal houden. Daarom weer een gemeentebrief. Het is voorlopig de bedoeling iedere week een brief te versturen. Een aantal belangrijke zaken op een rij gezet:


Kerkdiensten op zondagmorgen
Het is het goed te weten dat in ieder geval t/m 5 april de kerkdiensten vervallen.

Alternatieven voor de kerkdienst
Gelukkig zijn er ook veel andere mogelijkheden om een kerkdienst bij te wonen. De Protestantse Kerk verzorgt samen met de EO een viering zondag om 9.20 uur NPO2. U kunt ook kijken naar: Hour of Power (RTL 5), Geloofsgesprek (NPO2), Nederland Zingt (NPO2) en u kunt luisteren naar RTV Krimpenerwaard Rondom de Kerken (radio FM 106.6). Via Kerkdienstgemist.nl kunt u diensten vanuit de Ontmoetingskerk  beluisteren. Dit zijn de kerkdiensten die het laatste jaar gehouden zijn.

Alle andere activiteiten
Alle andere activiteiten worden tijdelijk stop gezet.

Pastoraat
We moeten ook onze pastorale bezoeken tot een minimum beperken. Natuurlijk zal onze dominee  (als zij gezond blijft!) in situaties die daarom vragen beschikbaar zijn. Geef door wanneer dat nodig is!
Bezoeken door ouderlingen en contactpersonen zullen vooral telefonisch plaatsvinden.
We vragen u en jou ook zelf om te zien naar anderen d.m.v. een telefoontje, WhatsApp, een kaart of wat u maar kunt bedenken.


Diaconaat
Als praktische hulp nodig is staan we graag voor u en jou klaar. De diakenen kijken of zij iets voor u kunnen betekenen. Bel hen indien nodig. Telefoonnummers in het nieuwe jaarboekje!

Update
We houden u op de hoogte via de website (www.ontmoetingskerkkrimpen.nl), de gemeentebrief en natuurlijk kunt u altijd de scriba (of een ander kerkenraadslid) mailen of bellen.

 
terug