Ouderen

Ouderen

Vanuit de kerkenraad is er een ouderen-ouderling aangesteld (mevrouw H. (Bertha) Welter-Jansen, die wordt ondersteund door een team van contactdames en -heren:

  • L.C. (Lenie) Landman-Meerkerk
  • I. (Inge) de Ruiter
  • N. (Nel) van der Schans-de Hon
  • J. (Jan) Klerk

Ook vanuit de diaconie wordt regelmatig en structureel aandacht besteed aan de ouderen in de gemeente, onder meer met de organisatie van ouderenochtenden en uitstapjes.

terug