Schoenmaatjes Schoenmaatjes
 SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van Nederland een schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor kinderen in arme landen die dan onverwacht een cadeautje ontvangen.
Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid in de folder die in de ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos versturen kost ook geld en dat kunt u storten op bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes” en deze in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a. toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die t/m 4 december in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 10 december a.s. kunt u de dozen van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te nemen.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer, telefoon 06-48398548.
Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw gaven en inzet!
De diaconie
 
terug