Together Worship dienst groot succes
16 nov 2014

foto's: Janieke Schreuder
Together Worship dienst groot succes
Op 16 november was er een Together Worship dienst met Remco Hakkert en zijn band. De kerk zat meer dan vol en de vonken spatten er bij tijd en wijle af, maar ook mooie ingetogen nummers stonden op het programma. Het publiek, dat in onverwacht groten getale was komen opdagen, bestond uit alle leeftijden, en heeft genoten van en meegedaan aan een zeer geslaagde dienst Omdat Remco en zijn team uit het oosten van het land komen werd hen na afloop door de commissie V&T, die deze dienst had georganiseerd, een maaltijd aangeboden, waarna de groep weer huiswaarts keerde.
terug