Vacature pastoraal werker

Vacature pastoraal werker

De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek zoekt een pastoraal werker voor 4 à 8 uur.

Wij zijn een kleine actieve PKN gemeente in de Krimpenerwaard, een kerk van doeners, zorgzaam voor elkaar en voor de mensen in het dorp.

Door het emeritaat van onze dominee Luci Schermers in oktober 2022 zoeken wij een pastoraal werker voor ongeveer twee dagdelen per week.

De functie is tijdelijk, totdat een nieuwe predikant is gevonden.

We verwachten van de nieuwe kerkelijk werker pastorale zorg (bezoekwerk in overleg met het Pastorale team) en het leiden van afscheidsdiensten.

Geïnteresseerd in deze functie?

Neem dan contact op met onze scriba: scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl

terug