Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon: Dhr. C.J. Hesse  0180-512495 cjhesse@kpnmail.nl
Mevr.  B. de Jong 06 81280730 vertrouwenspersoon@kerkaandelek.nl

Als kerk dragen we zorg voor elkaar, bij ziekte of verlies willen wij er zijn voor elkaar.
Een pastoraal bezoek kan dan heel belangrijk zijn, maar je moet je wel veilig voelen als je je hart wilt luchten tegenover een ouderling of diaken.
Daarom hebben we in de kerkenraad afspraken gemaakt over hoe dat het beste kan.
Als je in een gesprek met een ouderling of diaken in vertrouwen iets vertelt, dan wordt dat niet verder verteld. Ook zal er altijd een bepaalde afstand zijn. De ouderling of diaken of wie dan ook namens de kerk contact met je heeft, leeft wel met je mee, kan zich ook inleven, maar dat wordt nooit fysiek.
Door hierover afspraken te maken, hopen we grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Toch kan het een keer misgaan en dat is vreselijk. Daarom hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld: de heer C. J. Hesse.
De Hervormde Gemeente heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld: mevr. B. de Jong.
Als je je slachtoffer voelt van ongewenste intimiteiten binnen de kerk: bel of mail dan naar Cees Hesse of Brenda de Jong, zij nemen je serieus en staan aan jouw kant.
Benoemingspapieren
Meldprotocol
terug