Gemeentebrief 68

Gemeentebrief 68
Meditatief:
Het zijn toch ook mensen?
Vorige week bezochten Jan en ik de tentoonstelling in het Rijksmuseum over de slavernij. Indrukwekkend. In drie zalen kregen we algemene informatie en daarna kwamen persoonlijke verhalen van ot slaaf gemaakte mensen. Verhalen over brandmerken, onderdrukking, geweld.In de kerken werd deslavernij destijds bijbels onderbouwd. Er werd verwezen naar het verhaal van Cham. Hij dreef de spot met zijn vader Noach, toen deze naakt zijn roes lag uit  te slapen. Kanaän, de zoon van Cham, werd daarom vervloekt en met hem werden alle Afrikanen veroordeeld tot  dienstbaarheid (Gen.9: 18-27). Gelukkig waren er ook geestelijken die dit ‘bijbels bewijs’ ter discussie stelden.
Op bezoek bij mijn moeder vroeg ik haar of zij nog wist hoe er vroeger in de kerk over slavernij gedacht werd. Ook zij vertelde het verhaal van Cham. Maar ze vertelde erbij dat haar opoe, geboren rond 1865, verzucht had: “Het wordt wel in de kerk gezegd, maar het kàn niet goed zijn. Het zijn toch ook mensen?!”.
Mens en medemens. Maar als de een zich boven de ander verheft… Kyrie eleison! Heer, ontferm U! 
ds. Luci Schermers

Lees hier de gemeentebrief van deze week
terug