Gemeentebrief 74 Gemeentebrief 74
Meditatief:
‘We vallen niet samen met hoe we ons voelen’ door Henri Nouwen uit ‘Brood voor onderweg’ “Ons gevoelsleven is constant in beweging. Soms schiet onze gemoedstoestand van het en  uiterste in het andere: van opwinding in neerslachtigheid, van blijheid naar verdriet, van harmonie in chaos. Er gebeurt iets, iemand zegt iets, iets valt tegen op het werk, het zijn soms heel kleine dingen die ons in een andere stemming kunnen brengen. Meestal hebben we
die veranderingen nauwelijks in de hand. Ze lijken ons veeleer te overkomen dan dat wij ze zelf in de hand werken. Daarom is het van belang te beseffen dat ons gevoelsleven niet samenvalt met ons geestelijk leven. 
Ons geestelijk leven is het leven dat Gods Geest in ons leidt. Als we voelen dat onze emoties op drift raken, kunnen we onze geest in contact brengen met de Geest van God, en onszelf te binnen brengen dat we niet zijn wat we voelen. Wat we van binnen ook mogen voelen, we zijn en blijven de geliefde kinderen van God.”
In het dagboek ‘Brood voor onderweg’ schrijft Henri Nouwen voor elke dag een meditatie. Toen Henri ze allemaal overlas, realiseerde hij zich dat hij zijn geloof had uitgeschreven, zijn eigen credo. De hoop van Henri Nouwen is, zo schrijft hij in het voorwoord van het boek: ‘dat u bij het lezen verbanden kunt leggen tussen uw eigen levensreis en de mijne. En dat u erdoor bemoedigd wordt om uw eigen levensweg te volgen met vertrouwen, hoop en steeds meer liefde’.

Lees hier de gemeentebrief van deze week
terug